Nieuwe & gebruikte voertuigen

Direct uit voorraad leverbaar

Bekijk alle voorraad

IVECO Schouten helpt mee aan Carbon Farming21 december 2022

Altena staat in het teken van bedrijvigheid. Zowel bedrijven als burgers en boeren zijn actief in de polder tussen de Maas, Waal en Merwede. De nabijheid en de goede buurtrelaties zijn kenmerkend voor de regio. En nu ontwikkelt er zich iets nieuws in de regio. Vier koolstofboeren in de gemeente Altena werken samen met de lokale bedrijven Hakkers en IVECO Schouten om gedurende de komende vijf jaar ruim 300 ton CO₂ te binden op boerenland. Ook de gemeente is enthousiast over het project dat de samenwerking tussen boeren en bedrijven stimuleert en bijdraagt aan het klimaat, biodiversiteit en een betere bodemkwaliteit. Er is ruimte voor extra bedrijven om mee te doen.

Waterbouwonderneming Hakkers in Werkendam zal gedurende de komende vijf jaar 200 ton CO₂ (40 ton per jaar) vastleggen op boerenland. IVECO Schouten zal gedurende de komende vijf jaar 120 ton CO₂ vastleggen. Mathilde Hakkers, directeur van Hakkers, over de samenwerking: “De opgave van verduurzaming is groot in onze sector. Bovendien wilden we een positieve bijdrage leveren aan onze leefomgeving en zoeken we lokale samenwerking. Carbon Farming past daarom goed bij onze duurzaamheidsvisie.” Gijsbert van Helden, financieel directeur van IVECO Schouten, vult aan: “We vinden het belangrijk om samen met andere partijen te werken aan verduurzaming en steunen graag de lokale landbouwers in de regio“.

Ondertekening van de intentieverklaring van Carbon Farming door IVECO Schouten gemeente Altena

Ondertekening van de intentieverklaring door de vier boeren, de ZLTO, Hakkers en IVECO Schouten.

Carbon Farming

Carbon Farming is een manier om CO₂ op te slaan in de bodem van landbouwgronden. Door het gebruik van specifieke maatregelen die de natuur gebruiken om de koolstof op te slaan. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld het gebruik van groenbemesters, compost, rustgewassen en niet-kerende grondbewerking. Deze maatregelen vergroten het bodemleven en helpen om meer koolstof op te slaan in de bodem. Carbon Farming kan de bodemkwaliteit verbeteren, biodiversiteit behouden en lokale landbouwbedrijven ondersteunen. Het verhoogt tegelijkertijd de landbouwproductiviteit en kan bijdragen aan het verminderen van CO₂-uitstoot, wat kan helpen bij het aanpakken van klimaatverandering.

Klimaatambities

Dit is een unieke samenwerking van bedrijven, boeren en gemeente om een wereldwijd klimaatprobleem samen lokaal direct bij elkaar om de hoek op te pakken. De samenwerkende partijen hebben nadrukkelijk als ambitie om Carbon Farming in de gemeente Altena groot te maken. Wethouder Roland van Vugt (gemeente Altena): “Dit is een mooie manier waarbij ondernemers elkaar lokaal kunnen versterken. Ik hoop dat meer ondernemers volgen. Deze pilot past dan ook bij Altena, een gebied waar innovatieve en vooruitstrevende ondernemers samenwerken aan een duurzame en circulaire landbouw. Als gemeente ondersteunen wij dit initiatief van harte.”

Hiermee stimuleren ze lokale CO₂-binding en biodiversiteit op een aantrekkelijk platteland. Met Carbon Farming haalt de landbouw CO₂ uit de atmosfeer en legt dit langdurig vast in de bodem. Zo helpen koolstofboeren in de buurt lokale bedrijven, gemeenten en verenigingen met de realisatie van hun klimaatambities.